X
Wyróżnienie dla Prezesa AZS Lublin - prof. Zdzisława Targońskiego
Wrzesień
6
2019

Wyróżnienie dla Prezesa AZS Lublin - prof. Zdzisława Targońskiego

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Lublin, specjalne wyróżnienie za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju sportu wśród młodzieży w Lublinie odebrał Prezes AZS Lublin - prof. Zdzisław Targoński. 

Dokładnie podczas odbywającej się 5 września 2019 roku sesji Rady Miasta Lublin, miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród Miasta Lublina w dziedzinie sportu. Decyzją Kapituły oraz wolą Prezydenta Miasta dra Krzysztofa Żuka, laureatem został m.in.: Prezes Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie prof. Zdzisław Targoński. 

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński jest wybitnym przykładem tego w jaki sposób można łączyć życie naukowca, osoby administrującej uczelnią wyższą oraz społecznika poświęcającego swój bezcenny czas i energię na rozwój sportu akademickiego w naszym mieście. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż prof. Targoński jest członkiem Akademickiego Związku Sportowego od 1963 roku, kiedy to jako student został członkiem sekcji szermierczej klubu działającym przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją pasję rozwijał przez kolejne dziesięciolecia będąc wręcz idealnym odzwierciedleniem idei dwutorowej kariery tak promowanej przez AZS czyli: pracy zawodowej łączonej z działalnością na rzecz promocji sportu i zdrowego trybu życia, nawet wtedy, kiedy piastował godność Rektora Akademii Rolniczej (dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego). 

Jego dokonania na rzecz sportu zostały wielokrotnie doceniane przez organy państwowe, czego świadectwem są ordery i medale, ale również przez sam AZS, który nadał Profesorowi najważniejszą godność - Członka Honorowego. 

Dziś prof. Zdzisław Targoński, urzędujący od 2008 r. Prezes Klubu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego Lublin oraz od 2009 r. Prezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego stanowi wzór do naśladowania przez kolejne pokolenia młodych działaczy, czuwa nad rozwojem tej niemal 100-letniej, niezwykle zasłużonej organizacji i bez wątpienia jest zasłużonym laureatem nagrody Prezydenta Miasta Lublin. 

Drugą wyróżnioną osobą przez Prezydenta Miasta Lublin jest lekkoatletka Paulina Guba z AZS UMCS Lublin.

Całe środowisko Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie składa prof. Zdzisławowi Targońskiemu i Paulinie Gubie serdeczne gratulacje. 

 

Foto: Rafał Wierzbicki, Materiał: Paweł Markiewicz

Facebook

Youtube

Instagram