SKS-y Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Miasta Lublin

 

Szanowni Państwo,

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego na zlecenie Miasta Lublin została operatorem programu “Pozalekcyjne zajęcia sportowe” w szkołach i placówkach prowadzonych przez  Miasto Lublin. Program w całości sfinansowany jest ze środków Miasta Lublin.

W celu zachowania terminów w zakresie organizacji i realizacji programu, proszę Państwa uprzejmie o dostarczenie do OŚ AZS Woj. Lubelskiego (ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin) niżej wymienionych dokumentów z dostosowaniem  się do zaproponowanych przez nas terminów:

  1. „Wykaz nauczycieli realizujących zadanie” – termin dostarczenia do 5 września 2018 r.
  2. „Oświadczenie zleceniobiorcy/nauczyciela do umowy” – termin dostarczenia do 7 września 2018 r.
  3. „Umowa –zlecenie” termin dostarczenia do 10 września 2018 r.
  4. „Lista zbiorcza uczniów” termin dostarczenia do 10 września 2018 r.

W celu przyspieszenie całego procesu prosimy o wysłanie zeskanowanego dokumentu na adres mailowy sksy@azs.lublin.pl a następnie o dostarczenie oryginału dokumentu do siedziby Organizacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór porozumienia

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 – Wykaz Nauczycieli

Załącznik nr 3a – Zgoda rodzica na udział

Załącznik nr 3b – Zgoda pełnoletniego uczestnika zajęć

Kwestionariusz dotyczący danych osobowych

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ): 

Facebook

Youtube

Instagram

Wspierają nas